Качество от "ДАННИК" ООД

Качество

Фирма ДАННИК ООД е създадена през 1995 г. в град Казанлък. Дейността и е свързана с изработването на детайли и метални изделия за всички области на машиностроенето. Фирмата е поддоставчик на машинни елементи за Пневматика-Серта, МАДАРА, М+С Хидравлик и други фирми в страната и чужбина. ДАННИК ООД притежава сертификат за качество ISO 9001:2008 на Bureau Veritas.

CNC трикоординатна измервателна машина “AXIOM too”, производство на фирма ABERLINK – Англия. Axis Travel (mm) X 640, Y 600, Z 500