Качество от ДАННИК ООД

Качество

Машината „AXIOM too“ представлява високотехнологично и надеждно решение за измерване на компоненти и контрол на качеството. Със своите високи характеристики и точност, тя е отличен инструмент за подобряване на производствения процес и гарантиране на високото качество на продукцията. Тя разполага с три оси на движение: X, Y и Z, съответно с ходове от 640 мм, 600 мм и 500 мм. Това осигурява широк спектър от възможности за измерване на различните размери и форми на изделията.

CNC трикоординатна измервателна машина “AXIOM too”, производство на фирма ABERLINK – Англия.